فکرشم نکن با صدای محمد علیزاده

Mohammad Alizadeh - Fekresham Nakon

فکرشم نکن دوباره با خیالت عاشقم نکن تو مال من نمیشی دلخوشم نکن فکرشم نکن… منتظر نباش اگرچه غرق دل تو اشک و گریه هاش نمیزارم به گوش تو صداش منتظر نباش تو غصم یه عکسی روی میز من قراره با یه سایه زندگی کنم عزیز من فکرشم نکن فکرشم نکن دوباره مثل اون روزا یه عالم حرفای دوتایی ب

1