یه خونه با صدای بنیامین بهادری

Benyamin - Ye Khoone

یه خونه که اندازه ی دستامونه که گوشه کنارش پر از حرفامونه یه خونه که حالا دیگه اونجا نیستی تو دیگه لب پنجرش وای نمیستی آی نسیم آهای نسیم نگو که دیگه بهم نمیرسیم همخونه غم خونمو گرفت هم شونه غم شونمو گرفت غم اومد نشونه مو گرفت یه خونه که قد یه دنیا برامون پر از خاطراته پر ا

1