عاشقی یعنی همین با صدای رضا شیری

Reza Shiri - Asheghi Yani Hamin

سختته نفس بکشی گریه کن سبک تر بشی بی دلیل هم وقت داری که دورتو قفس بکشی بی گناه گریه کن هی بگو اه گریه کن گریه کن بشین عکس عشقتو ببین ولی جای گله نیست عاشقی یعنی همین حق داری بهونه از هرچیزی بگیری ولی حق نداری بری بی کسی تمام تو لحظه های شوم تو گریه کن هیچ راهی نیست که ابر فهم رو بو

1