با من قدم بزن با صدای مهران آتش

Mehran Atash - Ba Man Ghadam Bezan

با من قدم بزه حالا که با منی حالا که بازیم حالا که سهممی با من قدم بزن میلرزه دست و پام بی تو کجا برم بی تو کجا بیام دست منو بگیر کنار من بشین من عاشق تو ام حال منو ببین از دلهره نگو از خستگی پرم بی تو میشینمو روزارو میشمورم هر جا بری میام دلگرمو بی قرار بی من سفر نرو تنهام دیگه نزا

1