دارم میام پیشت با صداي احسان خواجه امیری

Ehsan Khajehamiri - Daram Myam Pishet

دارم میام پیشت جاده چه همواره هوا چقدر بوی عطر تو رو داره جاده چه همواره هوا چقدر صافه شب داره موهای سیاهشو می بافه فقط تو میفهمی امشب چه خوشحالم از این خوشی لبریز رویایی حالم امشب تو هم مثله خودم چه بی تابی از شوق این دیدار اصلن نمی خوابی از اینور جاده تا اونور جاده میام آ

1