تو تموم آرزومی با صدای فرهاد جواهر کلام

Farhad Javaher Kalam - To Tamom Arezoomi

اگه دیدنت نباشه دیگه چشمام ونمیخوام توی هر لحظه باهامی تونباشی خیلی تنهام دیگه این دنیای بی تو واسم ارزشی نداره فکر رفتنت عزیزم منو آروم نمی زاره بزار دستات و بگیرم بیتواز زندگی سیرم تو تموم آرزومی نگو دیره که میمیرم دیگه من نقشی ندارمتو لحظه های خوبت دیگه حتی نمی زاری پا

1