نوحه هر طرف می نگرم نیزه و شمشیر است

هر طرف می نگرم نیزه شمشیر است(2) یا رب حسین من تک تنهاست(2) هر طرف می نگرم نیزه شمشیر است(2) یا رب حسین من تک تنهاست(2) هر طرف می نگرم نیزه شمشیر است(2) یا رب حسین من تک تنهاست(2) کوفییان تشنه خونش به کمین بنشستند(2) عهدها را همه از جارو جواب بگسستند مانه از اب شدند قلب حرم بشگستند(2) تشنه لب اهل حرم بر لب دریاها یا رب حسین من تک تنهاست(2) هر طرف می نگرم نیزه شمشیر است(2) یا رب حسین من تک تنهاست(2)

Download

دانلود نوحه هر طرف می نگرم نیزه و شمشیر است

جهت حقوق خوانندگان کیفیت دانلود در سایت صدایاب 32 بیت می باشد.

Code Play

کد مداحی نوحه نوحه هر طرف می نگرم نیزه و شمشیر است


کد مداحي - کد نوحه - صداياب - صداجو - مداحي ياب - کد مداحي براي وبلاگ - پخش آنلاين - گوش دادن آنلاين - مرجع کد نوحه براي وبلاگ

Text

متن نوحه هر طرف می نگرم نیزه و شمشیر است

هر طرف می نگرم نیزه شمشیر است(2) یا رب حسین من تک تنهاست(2) هر طرف می نگرم نیزه شمشیر است(2) یا رب حسین من تک تنهاست(2) هر طرف می نگرم نیزه شمشیر است(2) یا رب حسین من تک تنهاست(2) کوفییان تشنه خونش به کمین بنشستند(2) عهدها را همه از جارو جواب بگسستند مانه از اب شدند قلب حرم بشگستند(2) تشنه لب اهل حرم بر لب دریاها یا رب حسین من تک تنهاست(2) هر طرف می نگرم نیزه شمشیر است(2) یا رب حسین من تک تنهاست(2)