شنیدم با صدای ایمان غلامی

Iman Gholami - Shenidam

شنیدم با یکی دیگه هستی به جا من دل به غریبه بستی شنیدم هر جا میره باهاشی می میره اگه یه روز نباشی شنیدم از عشق من رونده شدی دوباره اون که کم آورده تویی شنیدم عکسش تو قاب خونته هر جا میری هر جا میری بهونته پس دل من چی چرا گذاشت و رفت ای دل غافل اونم گذاشت و رفت بی کسی و غم اومده سراغ

1