طاقت ندارم با صدای شهاب تیام

یکی بیاد غم و از دلم درآره — جای غم اسم تورو قلبم بزاره مگه غیر تو کسی و خواسته بودم — مگه جز تو به کسی وابسته شدم حسی که تو چشاته دنیای من ِ — چشمایی که انگار با من حرف میزنی کسی که زندگیشو پاک ریخته بپات — آره منم اونی که می میره برات بگو بگو من دیگه طاقت ندارم آخه به دوری تو عادت ندارم یه چند شبِ که خواب راحت ندارم بگو تو هم یه خواب راحت نداری بگو تو هم مثل من طاقت نداری بگو بگو من دیگه طاقت ندارم آخه به دوری تو عادت ندارم یه چند شبِ که خواب راحت ندارم بگو تو هم یه خواب راحت نداری بگو تو هم مثل من طاقت نداری طاقت نداری طاقت نداری طاقت نداری بگو چی شد کسی که هر روز چشم من — آروم تو چشمای اون بیدار می شدن وقتی می گفت صبحت بخیر با یه سلام — قشنگ ترین لحظه رو می ساختش برام بگو چی شد کسب که عکسهاشو دارم — عکسایی که جلوی چشم میزارم وقتی که خاطرات ما می شه مرور — میگم ازم نباید بمونی تو دور بگو بگو من دیگه طاقت ندارم آخه به دوری تو عادت ندارم یه چند شبِ که خواب راحت ندارم بگو تو هم یه خواب راحت نداری بگو تو هم مثل من طاقت نداری بگو بگو من دیگه طاقت ندارم طاقت ندارم طاقت ندارم بگو بگو من دیگه طاقت ندارم طاقت ندارم طاقت ندارم بگو تو هم مثل من طاقت نداری بگو بگو من دیگه طاقت ندارم آخه به دوری تو عادت

Download

دانلود طاقت ندارم با صدای شهاب تیام

جهت حقوق خوانندگان کیفیت دانلود در سایت صدایاب 32 بیت می باشد.

Code Play

کد موزیک آهنگ طاقت ندارم با صدای شهاب تیام


کد موزيک - کد آهنگ - صداياب - صداجو - موزيک ياب - کد موزيک براي وبلاگ - پخش آنلاين - گوش دادن آنلاين - مرجع کد آهنگ براي وبلاگ

Text

متن طاقت ندارم با صدای شهاب تیام

یکی بیاد غم و از دلم درآره — جای غم اسم تورو قلبم بزاره مگه غیر تو کسی و خواسته بودم — مگه جز تو به کسی وابسته شدم حسی که تو چشاته دنیای من ِ — چشمایی که انگار با من حرف میزنی کسی که زندگیشو پاک ریخته بپات — آره منم اونی که می میره برات بگو بگو من دیگه طاقت ندارم آخه به دوری تو عادت ندارم یه چند شبِ که خواب راحت ندارم بگو تو هم یه خواب راحت نداری بگو تو هم مثل من طاقت نداری بگو بگو من دیگه طاقت ندارم آخه به دوری تو عادت ندارم یه چند شبِ که خواب راحت ندارم بگو تو هم یه خواب راحت نداری بگو تو هم مثل من طاقت نداری طاقت نداری طاقت نداری طاقت نداری بگو چی شد کسی که هر روز چشم من — آروم تو چشمای اون بیدار می شدن وقتی می گفت صبحت بخیر با یه سلام — قشنگ ترین لحظه رو می ساختش برام بگو چی شد کسب که عکسهاشو دارم — عکسایی که جلوی چشم میزارم وقتی که خاطرات ما می شه مرور — میگم ازم نباید بمونی تو دور بگو بگو من دیگه طاقت ندارم آخه به دوری تو عادت ندارم یه چند شبِ که خواب راحت ندارم بگو تو هم یه خواب راحت نداری بگو تو هم مثل من طاقت نداری بگو بگو من دیگه طاقت ندارم طاقت ندارم طاقت ندارم بگو بگو من دیگه طاقت ندارم طاقت ندارم طاقت ندارم بگو تو هم مثل من طاقت نداری بگو بگو من دیگه طاقت ندارم آخه به دوری تو عادت ندارم یه چند شبِ که خواب راحت ندارم بگو تو هم یه خواب راحت نداری بگو تو هم مثل من طاقت نداری طاقت نداری طاقت نداری طاقت نداری