این حقم نیست با صدای احسان خواجه امیری

Ehsan KhajeAmiri - In Hagham Nist

این حقم نیست این همه تنهایی وقتی تو اینجایی وقتی می بینی بریدم این حقم نیست حق من گریه رو با تو بودن اما با تو روز خوش ندیدم این حقم نیست این همه تنهایی وقتی تو اینجایی وقتی می بینی بریدم

1