دلکم با صدای امید جهان

Omid Jahan - Delakam

یارم ای یاریار یارم توای یار یار یارم ای یاریار یارم توای یاریار دلکم دلبرکم دلبربانمکم چی آوردی سرکم شکستی بالوپرکم منی که شاپرکم توی عاشقاتکم چی شده که عشقمو گذاشتی پای کلکم یارم ای یاریار،یارم توای یاریار یارم ای یاریار،یارم توای یار یار وقتی میبردی دلم میگفتی ازع

1