بازار خرمشهر با صداي محسن چاووشی

Mohsen Chavoshi - Bazar Khoramshahr

تو هوای گرم بندر توی بازار خرمشهر دیدُمت با ناشناسی نفسُم در نمیاد قلب مو ضعیفه دختر داره بوم بوم میزنه اون غریبه کی باته چی میگه بت چی میخواد ، چی میخواد عینک ری بن اصلُم ، هرچی دارُم مال تو نفسام تویی تو دختر همه دردات مال مو میخرُم سال دیگه واست اِلنگوی طلا تا ابد به پا

1