دختران با صدای مازیار فلاحی

Maziyar Falahi - Dokhtaran

گل دونه های اطلسی حس غریب بی کسی تو چادر سیاه شب پر میشم از دلواپسی گل دونه های اطلسی حس غریب بی کسی تو چادر سیاه شب پر میشم از دلواپسی دلــــــــــم ... دلم گرفته از خودم خودم اسیر غم شدم شدم غریب قصه خودم دلــــــــــم ... دلم گرفته از خودم خودم اسیر غم شدم شدم غریب قصه خودم

1