ای کاش با صدای بابک جهانبخش

من هوش و حواسم پی چشماشه ای کاش که عاشق نشده باشه ای کاش بدونه خیلی میخوامش از وقتی که رفته رفته آرامش عشقش واسه من بدجوری حساسه میترسم از اینکه منو نشناسه دست خودمم نیست دلم گیره با دیدن عکسش نفسم میره نمیخوام تنهاشم عاشق چشماشم هرجا که باشه دلم میخواد کنارش باشم شب تا صبح ب

1