خداحافظ با صداي بابك جهانبخش

Babak Jahanbakhsh - Khodahafez

درون کوچه ی قلبم چه غمگینانه می پیچه صدای تو که می گفتی به جزء تو دل نمی بندم ........................ خداحافظ خداحافظ که دیگر برنمی گردم که دیگر بر نمی گردم

1